سوالات کنکور ارشد 97。 دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد فرش 97

پاسخ و سوالات کنکور ارشد سالهای 86 تا 97

سوالات کنکور ارشد 97

1 discouraging 2 refusing 3 invading 4 struggling 3- The sense of smell diminishes with advancing age—much more so than the sensitivity to taste. Animal welfare science is an emerging field that seeks to answer questions ……………… by the use of animals. Nevertheless, the goal of shrimp producers should be to reduce the ……………… effects on the environment as much as possible. of her goals. During the winter storm, the road conditions were so ………… school was canceled for a week. konkur. pizza delivery! Please answer them. 1 reckless 2 deplorable 3 superficial 4 erratic 1. konkur. The low soil fertility problem can sometimes be ……………… by applying the appropriate lime and organic fertilizers. When many of the spoken languages of the Native American Indians were …………… as a result of colonialism by English, French, Spanish or Portuguese, they became extinct. 1 decrease 2 merit 3 ambiguity 4 defense 4- True, all economic activities have environmental consequences. …………… are some questions. In the central highlands of New Guinea, the sudden ………. 1 distributed 2 replicated 3 illustrated 4 replaced 5. 1 suspension 2 obstacle 3 shortage 4 variation 2- In urban desert areas potable water supplies are stressed by increasing demands that leave water managers …………….. The chef furnished his assistant with very explicit instructions regarding the ……………… to be used for the new dish. may result from an accumulated loss of sensory cells in the nose. 1 broadly 2 optimistically 3 controversially 4 neutrally 4. 1 manifestation 2 deterioration 3 transition 4 sophistication 2. It can be ……………… defined as anything that children read or more specifically defined as fiction, non-fiction, poetry, or drama intended for and used by children and young people. 1 raised 2 resolved 3 settled 4 evolved 2. The problem of power cut was so important that we decided not to bother about the other ……………… issues that were not much of a concern at that time. 1 properties 2 aesthetics 3 ceremonies 4 ingredients 4. 1 Raised 2 Posed 3 Inquired 4 Attached 3. 1 indigenous 2 competitive 3 deleterious 4 imaginary 5- Like most successful politicians, she is pertinacious and single-minded in the ……………. 1 pursuit 2 discipline 3 permanence 4 involvement 1. from the society of the stone ax to the society of sailing ships and now of airplanes has not been easy to make. sanjesh. This ………………….. I want your help with my literature review. to find new supplies. 1 spontaneously 2 marginally 3 habitually 4 superficially 1. 1 traced 2 preceded 3 mitigated 4 necessitated 3. 1 gradual 2 peripheral 3 tranquil 4 lucrative 5. Everybody knows that Ted is a chronic procrastinator; he ……………… put off doing his assignment until the last minute.。 。 。 。 。 。

次の

پاسخ تشریحی زبان کنکور ارشد 97

سوالات کنکور ارشد 97

。 。 。 。 。 。 。

次の

پاسخ و سوالات کنکور ارشد سالهای 86 تا 97

سوالات کنکور ارشد 97

。 。 。 。 。 。

次の

دانلود رایگان سوالات و پاسخنامه کنکور ارشد 97

سوالات کنکور ارشد 97

。 。 。 。 。

次の

دانلود رایگان سوالات آزمون ارشد مجموعه پرستاری 90 تا 98

سوالات کنکور ارشد 97

。 。 。 。 。

次の

دانلود دفترچه سوالات و پاسخنامه کنکور کارشناسی ارشد مهندسی نفت 97

سوالات کنکور ارشد 97

。 。 。 。 。

次の